O zakładzie

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie swoją działalność rozpoczęło w 1993 roku jako Gminny Zakład Gromadzenia i Utylizacji Odpadów, w 2000 roku w wyniku połączenia dwóch zakładów powstał Gminny Zakład Komunalny Gromadzenia i Utylizacji Odpadów Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Paszczynie (GZK GiUO WiK).

Z chwilą podjęcia działań związanych z przekształceniem zakładu w spółkę prawa handlowego z GZK GiUO WiK wyodrębniony został Zakład Gospodarowania Odpadami.

Do 2009 roku zakład funkcjonował jako jednostka organizacyjna Gminy Dębica – zakład budżetowy.

W lutym 2009 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2008 roku Zakład Gospodarowania Odpadami został przekształcony w spółkę prawa handlowego i od tego czasu funkcjonuje jako Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Utworzona jednostka objęła majątek zlikwidowanego Zakładu Gospodarowania Odpadami razem z prawami i obowiązkami związanymi z jego działalnością. Od marca 2009 roku do spółki przystąpiło Miasto Dębica, które objęło 30% udziałów.