Płatek PET

Zajmujemy się również przeróbką plastikowych butelek PET na płatki, które są ponownie przetwarzane na opakowania. Posiadamy nowoczesną linię produkcyjną składającej się między innymi z rozrywarki do sprasowanych bel, szeregu taśmociągów, sita bębnowego, rozdrabniarki, wirówek i wanien do mycia płatka oraz urządzeń do jego suszenia.

 

Linia technologiczna produkcji płatka PET

 

Płatki PET są wykorzystywane jako surowiec w przemyśle chemicznym, włókienniczym i opakowaniowym. Produkuje się z nich m.in. żywice poliestrowe, włókna poliestrowe, folie PET oraz taśmy poliestrowe.

Produkujemy następujące płatki PET