Ogłoszenia o zamówieniu

Dostawa oleju napędowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie

Typ przetargu: Dostawa

Data ogłoszenia: 12.12.2018 

Data składania ofert: 20.12.2018 godzina 10:00

  1. Link do ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b9e56ad9-44d1-4aaf-bf1f-1e757b3d93b3
  2.  Ogłoszenie o zamówiniu – olej napędowy

 

 

 

Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie

Typ przetargu: Dostawa

Data ogłoszenia: 12.12.2018

Data składania ofert: 20.12.2018 godzina 9:00

  1. Link do ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1ac848fa-6187-48a7-8c52-372322351f50
  2.  Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa worków

 

 

 

 

Odbiór i dalsze zagospodarowania odpadów o kodzie ex 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Typ przetargu: Usługi

Data ogłoszenia: 20.10.2018

Data składania ofert: 26.11.2018 godzina 10:00

CPV: 90500000; 90512000

 

Numer ogłoszenia:  2018/S 203-463689

Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:463689-2018:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie w PDF – w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS203-463689-pl

Informacja z otwarcia ofert (2)