SIWZ

 

Typ przetargu Data ogłoszenia przetargu Data składania ofert
dostawy 08-01-2018 16-01-2018 godz. 10:00
Dostawa oleju napędowego dla Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie

 

CPV: 09134100-8

Numer ogłoszenia: 501886-N-2018

 

SIWZ – pobierz dokument

 

SIWZ – formularz ofertowy (wersja edytowalna)

 


 

Typ przetargu Data ogłoszenia przetargu Data składania ofert
usługi 22-06-2017 31-07-2017 godz. 10:00
Odbiór i dalsze zagospodarowania odpadów o kodzie ex 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

 

CPV: 90.50.00.00-2, 90.51.20.00-9, 90.53.30.00-2

Numer ogłoszenia: 2017/S 118-238400

 

SIWZ – pobierz dokument