Zapytanie ofertowe 1/2017

Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji, niezbędnych do właściwego wykonania projektów i uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującym prawem dla inwestycji pn. „Modernizacja Instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych, zebranych selektywnie, z udziałem osadów ściekowych”.

Termin składania ofert: 22.09.2017r.

 

Zapytanie ofertowe 1/2017 Opracowanie dokumentacji projektowej

Formularz ofertowy

Wybór najkorzystniejszej oferty – Wszyscy wykonawcy